سقف کوبیاکس-متریال معماری-اخبار معماری-اخبار ساختمان-معماری

بررسی مزایا و معایب سقف کوبیاکس

به طور کلی میتوان سفق کوبیاکس را نسل جدیدی از سقف های قابل استفاده در ساختمان سازی نام برد، برای ایجاد یک سقف به کمک سقف کوبیکاکس میتوان همانند سقف دال ۲ طرفه اقدام نمود با این تفاوت که هسته بتن مرکزی را می بایست در فضاهایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های.