نام کتاب:

پاره ای از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

روزبه احمدی نژاد

مترجم:

___________

پاره ای از ضوابط-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5