وبینار های آنلاین

آموزشگاه مجازی-متریال معماری-معماری-کسب و کار-زبان انگلیسی

وبینارها

در این بخش وبینارهای برگزار شده،در حال برگزرای و همچنین وبینارهای آتی را ملاحظه خواهید نمود.

در این بخش تمامی وبینار های آنلاین برگزار شده،در حال برگزاری و همچنین وبینارهای آتی مربوط به حوزه کسب و کار ائم از بازاریابی،فروش و تحقیقات بازار را مشاهده خواهید نمود.

در این بخش تمامی وبینار های آنلاین برگزار شده،در حال برگزاری و همچنین وبینارهای آتی مربوط به حوزه معماری،عمران،ساختمان و دکوراسیون داخلی را مشاهده خواهید نمود.

در این بخش تمامی وبینار های آنلاین برگزار شده،در حال برگزاری و همچنین وبینارهای آتی مربوط به حوزه زبان انگلیسی را در زمینه های لیسنینگ،ریدینگ،رایتینگ و اسپیکینگ، مشاهده خواهید نمود.