نام کتاب:

مناطق خلاق در سراسر جهان

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

لنیا مارکوس- گرگ ریچاردز

مترجم:

رقیه ودایع خیری- احسان درستکار- شقایق شهبازی

مناطق خلاق-کتب معماری-متریال معماری-ساختمان-متریال-معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5