نام کتاب:

مفاهیم پایه در محلات پایدار

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

آوی فریدمن

مترجم:

دکتر حامد مضطرزاده- دکتر وحیده حجتی

مفاهیم پایه-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5