نام کتاب:

ساختارهای زیستی و ریاضیات در طراحی معماری بایونیک

ناشر:

انتشارات دانشگاه پارس

نویسنده:

محمود گلابچی-مهرداد معنوی-شادی جهانگیری

مترجم:

————–

طراحی معماری بایونیک-انتشارات دانشگاه پارس-کتب معماری-متریال معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5