نام کتاب:

طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر الکساندر کاتبرتمینایی

مترجم:

رضا بصیری مژدهی- حمیده فرهمندیان

طراحی شهری-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5