نام کتاب:

شهرسازی تاکتیکی اقدام کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

مایک لیدون، آنتونی گارسیا

مترجم:

مهدی ساشورپور- بهاره ذوالقدر

شهر سازی تاکتیکی-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5