نام کتاب:

برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

سازمان برنامه ریزی منطقه ای سن دیه گو

مترجم:

رضا بصیری مژدهی

برنامه ریزی و طراحی-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5