نام کتاب:

ارائه مکان های با کیفیت طراحی شهری

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

شرکل
انگلیسی بنگاه مسکن-همکاران راجر ایوانز

مترجم:

آرزو
مومنیان-میثم ذکاوت-محسن صحرا گرد

ارائه مکان-متریال معماری-متریال-معماری-کتب معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5