نام کتاب:

آیین شهرسازی پایدار ویرایش دوم به همراه اضافات

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

کوین کریزک و جو پاور

مترجم:

دکتر مصطفی بهزادفر- دکتر کیومرث حبیبی

آئین شهرسازی پایدار-متریال معماری-معماری-متریال-کتب معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5