گچ فارس

نام مجموعه: شرکت گچ ماشینی فارس نوع فعالیت: تولید کننده عنوان فعالیت: تولید کننده گچ ماشینی زمینه فعالیت: گچ استان: فارس تلفن تماس: ۰۰۹۸-۷۱-۳۸۳۲۰۷۵۱ فکس: ۰۰۹۸-۷۱-۳۸۲۳۴۳۰۱ پست الکترونیک: info@farsgypsumco.com وب سایت: http://www.farsgypsumco.com/ نشانی: شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان فاخته، جنب شرکت سیمان فارس قبلی بعدی Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on.