ویروس کرونا-متریال معماری-معماری

اطلاعیه گروه متریال معماری برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا

درود بر شما سال نو مبارک؛ از آنجا  که  تمامی اخبار جهان معطوف به ویروس کشنده کرونا و زیان های اقتصادی سنگین آن می باشد ،  بر آن شدیم  تا در راستای کمکی ولو کوچک به کسب و کارهای مرتبط با معماری و ساختمان،به مدت سه ماه خدمات و کالاهای مربوطه را صورت رایگان در.