نام کتاب:

پیشگیری از جرم از طریق طراحی مسکن

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

پل استولارد

مترجم:

دکتر سیدمناف هاشمی- دکتر سیدعلی حسین پور

پیشگیری از جرم-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5