نام کتاب:

نشانه های شهری: تعاریف، گونه شناسی، مکان یابی، برنامه ریزی و طراحی

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

پروفسور محمدرضا پورجعفر- دکتر مهدی منتظرالحجه

مترجم:

___________

نشانه های شهری-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5