نام کتاب:

فضاهای خاطره انگیز: فضاهای بی زمان (با بهره گیری از الگوهای نشانه شناختی)

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

نسیم حسنی میانرودی

مترجم:

___________

فضاهای خاطره انگیز-متریال معماری-معماری-متریال-کتب معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5