نام کتاب:

شهر پیاده مدار؛ چگونه مراکز شهری می توانند قدم به قدم آمریکا را نجات دهند

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

جف اسپک

مترجم:

دکتر حامد مضطرزاده- دکتر وحیده حجتی

شهر پیاده مدار-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5