نام کتاب:

شهرهای قابل سکونت فواید برنامه ریزی محیط زیست

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

گروه تحقیقات برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری

مترجم:

غلامرضا عباس زاده- سیدعلی حسین پور

شهرهای قابل سکونت-کتب معماری-متریال معماری-معماری-متریال
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5