نام کتاب:

زیرساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تأکید بر کلان شهر تهران

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

دکتر علیرضا سلیمانی- مصطفی جهانگیری

مترجم:

___________

زیر ساخت های خلاقیت-کتب معماری-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5