توسعه صنعت نوین پایش-متریال معماری-معماری

نام مجموعه:

توسعه صنعت نوین پایش

نوع فعالیت:

تولید کننده

عنوان فعالیت:

تولید انواع تابلو برق

تلفن تماس:

۰۰۹۸-۲۱-۴۴۵۶۲۱۱۱

فکس:

۰۰۹۸-۲۱-۴۴۵۶۲۱۱۲

پست الکترونیک:

_____________

وب سایت:

www.tsnovinpayesh.ir

نشانی: