نام کتاب:

به کمک طراحی: طراحی شهری در نظام برنامه ریزی به سوی تجربه ای بهتر

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

کمیسیون معماری و محیط مصنوع

مترجم:

رضا بصیری مژدهی- علیرضا دانش

به کمک طراحی-متریال معماری-متریال-معماری-ساختمان-کتب معماری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5