نام کتاب:

برنامه ریزی و طراحی شهری اصول و سیاست ها در مهد شهرسازی (بریتانیا)

ناشر:

انتشارات طحان

نویسنده:

الینور اسمیت موریس

مترجم:

دکتر ابوالفضل مشکینی- دکتر کیومرث حبیبی

برنامه ریزی و طراحی شهری-متریال معماری-متریال-معماری-دکوراسیون داخلی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram
5/5